Zapraszamy do udziału w drugiej
Międzynarodowej Konferencji CGE 2017

Szanowni Państwo,

Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA) oraz Uniwersytet Zielonogórski (UZ), we współpracy z Ukraińskim Towarzystwem Mechaniki Gruntów, Geotechniki i Fundamentowania (UkrSSMGFE) pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki (ISSMGE) zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Konferencji "Challenges in Geotechnical Engineering" CGE-2017. Konferencja organizowana jest w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską. Wpisuje się w ponad 70-letnią tradycję konferencji naukowych kijowskiej uczelni w dziedzinie geotechniki i ponad 40-letnią tradycję uczelni zielonogórskiej w organizacji konferencji w obszarze geologii inżynierskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie dorobku naukowego oraz wymiana doświadczeń naukowych i technicznych w dziedzinie geotechniki. Problematyka konferencji obejmuje:

Na konferencji planowana jest również wymiana doświadczeń dydaktycznych w dziedzinie budownictwa.

Od 2016 roku, w ramach międzynarodowej umowy o współpracy Uniwersytet Zielonogórski stał się współorganizatorem konferencji "Challenges in Geotechnical Engineering". Kolejne konferencje będą odbywały się w Ukrainie i w Polsce.

Ważne daty i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.cgeconf.com

Czekamy na Państwa zgłoszenia!


Boyko Igor
Kierownik zakładu Podłoża i fundamentów,
Dr Sci., Professor
Andrzej GREINERT
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dr hab. inż, prof. UZ

____________________________________________________________________

Plakat konferencyjny i zaproszenie